Choď na obsah Choď na menu
 


Radošina

 

RADOŠINA, Dekanát Radošina, Nitrianska diecéza, INÉ NÁZVY: Radošiná (nesprávne), maď.: Radosna, Radosin, nem.: Radoschin, ADRESA: RKFÚ, Piešťanská 41, 956 05 Radošina, tel.: 038/ 539 82 81, www.radosina.sk/rimskokatolicka-cirkev/oznamy, KŇAZ: dekan – farár Havran Ľubomír, PaedDr. (od 1. 7. 2001 – aj k r. 2012), PREDCHODCOVIA farári a administrátori: prvý známy kňaz – Jakub, pavlín, k r. 1559 – farár Ján, 1634 – 1636 – Radosnay Mikuláš (Radosini Mikuláš), k r. 1684 - Mateička Leopold Michal ( Mateička Radosny Leopold Michal), 1784 – 1807 – Fejerpataky – Belopotocký Gabriel, neskôr – Rišák Andrej (Rissak Andrej), 1887 – (1922) - farár Pulmann Andrej (1896 – vicedekan, 1904 – dekan), 1944 – 1985 – Balogh Andrej, 1986 – 2001 – Šipoš Stanislav, vo farnosti: Zakladateľmi Komunity Kráľovnej pokoja v r. 1993: Priedhorský Rudolf, CM (+2004) a Tupý Branko (v čase vzniku Komunity študent teológie), 2003 – (2005) – duchovný v Komunite Kráľovnej Pokoja Grešša Stanislav, RODÁCI: Radošéni Michal Leopold (narodený v Radošinej, ordinovaný v r. 1666), Nemec Štefan (narodený v Radošinej, ordinovaný v r. 1894), Nemec František (narodený 17. 2. 1904), Dechet Ján (28. 6. 1908), Dalloš Juraj ( 21. 9. 1909), SVÄTÉ OMŠE – Kostol, FILIÁLKY: Veľké Ripňany – Behynce, Bzince, MIESTNA ČASŤ: Bzince, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Komunita Kráľovnej Pokoja, Z HISTÓRIE: Najstaršia zmienka o farnosti je z r. 1332, Matriky sa vedú od r. 1684, v r. 1922 – 2008 patrila farnosť k Topoľčianskemu dekanátu, predtým – a od r. 2008 – sídlom dekanátu, ĎAĽŠIE INFO: Havran, Ľubomír: Liturgický priestor v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice v Radošine, štúdia, Katolícka univerzita v Ružomberku 2006


Veľké Ripňany – Behynce (Behinc - 1895 – 1898, Bőfalva - 1900 – 1907, Bőfalu - 1913, Behynce - 1920 – 1976, maď.: Bőfalu), filiálka farnosti Radošina, Dekanát Radošina, Nitrianska diecéza, Z HISTÓRIE: Po r. 1786 bola obec Stredné Behynce pripojená k Dolným alebo k Horným Behynciam, v r. 1892 zlúčené Dolné a Horné Behynce do obce Behynce, v r. 1976 pričlenené Behynce k obci Veľké Ripňany a stali sa ich miestnou časťou


Dolné Behynce (Beu – 1156, 1222, Bw – 1390, Also Beu – 1505, Male Behincze – zač. 16. stor., Also Bw – 1532, Alsó-Behincz - 1773, Unter-Behintz - 1773, Dol[ne] Behincze - 1773, Alschó – Behinz - 1786, Alsó – Behincz - 1808, Dolní Běhýnce - 1808, Alsóbehinc – 1863 – 1892), zaniknutá obec, spomínajú sa v r. 1503, v r. 1892 zlúčené Dolné a Horné Behynce do obce Behynce, v r. 1976 pričlenené Behynce k obci Veľké Ripňany a stali sa ich miestnou časťou


Horné Behynce (Felső-Behincz - 1773, Ober – Behincz - 1773, Hor[ne] Behincze - 1773, Felschő – Behinz - 1786, Felső – Behincz - 1808, Horní Běhýnce - 1808, Felsőbehinc - 1863 – 1892), zaniknutá obec, spomína sa v r. 1753, v r. 1892 zlúčené Dolné a Horné Behynce do obce Behynce, v r. 1976 pričlenené Behynce k obci Veľké Ripňany a stali sa ich miestnou časťou


Stredné Behynce (Kösép-Behinz – 1786), zaniknutá obec, po r. 1786 bola pripojená k Dolným alebo k Horným Behynciam, najneskôr v r. 1892, kedy vznikla obec Behynce


Radošina – Bzince, filiálka farnosti Radošina, Dekanát Radošina, Nitrianska diecéza, OBYVATEĽSTVO – k 1. 4. 2009: 227

Zoznam farností okresu Topoľčany

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.